porträtt

Porträtt

Porträtt är ett unikt sätt att fånga och bevara en persons inre känslor och upplevelser. Malexander Art Gallery är stolt över att kunna presentera ett extraordinärt urval av porträttbilder som visar upp personligheten och mänskligheten hos anonyma, okända personer.

Ett porträtt är en speciell typ av bild av en person, det är en inträde till hans eller hennes inre jag. Jag gör porträtt med olika tekniker. Jag gör dem i olika tekniker. Jag målar inte från en levande modell. Jag försöker inte få porträtten av de avbildade personerna att likna någon. Jag vill genom dem uttrycka något mer än att bara markera närvaron av en viss person. Jag vill att de ska berätta en historia om människor in så brett omfång som möjligt. Ett porträtt visar per definition ett ansikte, ett huvud. Det vill säga ett fragment av en figur. Kan jag uttrycka så mycket genom detta fragment? Ansiktet, dess unika karaktär och rikedomen i dess ansiktsuttryck ger mig många möjligheter. Ansiktet registrerar ett helt liv, framgångar och misslyckanden, stunder av lycka, sorg, melankoli, eufori och andra känslor. De skulpterar en persons ansikte och skapar ett sant avbildning av honom eller henne. Har vi förtroende för porträtten? Förmedlar de oss sanningen om människor? Detta ämne är mycket viktigt när det gäller människor som vi bara har kvar deras avbildning. Historiker försöker tyda viktig information om det förflutna från deras bilder. I en tid då det ännu inte fanns några fotografier är målade eller tecknade porträtt den enda källan till information om de människor som kom före oss.