Grafik

Tryckkonst är en speciell sorts konst. Grafiken kan reproduceras i flera exemplar. Och varje konstverk är ett självständigt verk. Detta möjliggör ett slags bilokalisering – konstnären kan vara närvarande på flera platser samtidigt. Men innan detta kan ske måste en matris skapas – den bas som avtrycket skapas utifrån. Arbetet med matrisen kan vara mödosamt, men de stunder som tillbringas med dess materia är ett slags meditation.

 

Klassiska tekniker

Under århundradena har konstnärer utvecklat tekniker som etsning, litografi och andra, vi kallar dem klassiska. De kräver en välutrustad verkstad. Nu när tryckning har blivit ett konstnärligt uttrycksmedel experimenterar många konstnärer med olika material och tryckmetoder. 

 

Digital teknik i konstnärlig grafik

Utvecklingen av digital grafik har en inverkan på konstgrafik. Konstnärerna använder sig i allt större utsträckning av datorn för att skapa bilder. Datorn har blivit ett verktyg inte bara för grafisk design utan också för att skapa individuella, unika bilder som behandlas som konstverk och konstnärliga uttryck. Bilderna skapas som vektorgrafik, bitmapgrafik eller en kombination av båda. Dessa verk kan publiceras digitalt – på webben eller som tryck. Teoretiskt sett kan man skriva ut hur många kopior som helst av en bild. Detta är tekniskt möjligt, men då förlorar konstverket sin unika karaktär. För att bevara dess “konstnärliga” karaktär måste konstnären ange ett begränsat antal kopior. När man beskriver tekniken, kallas digatal olika, t.ex. solvent print, Giclee osv. Det finns fler och fler digitala tryck på utställningar. Konstnärerna har inte tillgång till traditionella tryckateljéer eller vill inte smutsa ner sina händer. Digital grafik är mycket lättare att göra och grafisk mjkvara erbjuder stora möjligheter. Det verkar som om den traditionella grafiken borde dö i denna situation.

 

Digital grafik mot traditionell grafik

En bild som är gjord i en av de traditionella teknikerna, handtryckt på en grafisk press är ett papperark som är täckt med ett tryck. Papper som tillverkats särskilt för detta ändamål, tjockt, eller tunt, med en speciell struktur. Trycket luktar bläck. Bläcket skapar ett lätt utsprång, en struktur som kan kännas under fingrarna. Mottagaren är i kontakt med verket inte bara visuellt utan också fysiskt. Inget digitalt tryck, inte ens det bästa, kan ge en sådan upplevelse.

 

Skapa i egna tekniker

Jag gillar att utforska mina egna tekniker. Ibland ger billigt material bra resultat. Ibland gör jag en matris av slumpmässigt upphittat material. Då är arbetet en verklig resa in i det okända land. Styrkan i tryckeriet är formen. Du kan uttrycka så mycket genom en form på en vit pappersbakgrund!

 

Upplaga

Jag trycker min grafik i små upplagor. Oftast – 30 stycken. Tryckning av upplagor är inte fascinerande. De första avtrycken är de mest intressanta. Då kan du se om matrisen förmedlar vad jag ville. Nästan alltid är det första avtrycket en ledtråd till fortsatt arbete med matrisen. Men när det första trycket visar att jag är på väg i rätt riktning, att arbetet kan sluta i en bra bild – då är glädjen stor! De första utskrifterna från en viss matris visar också på dess potential. Varje material har sitt eget karakteristiska spår i reflektionen. Tryckkonst – det är ett sökande efter spår. Det finns ett oräkneligt antal av dem. Det handlar om att hitta rätt. Och vad betyder “den rätta”? Det förblir ett mysterium. Konsten är mystisk.

 

Grafisk studio – mitt paradis

I min grafiska designstudio kan jag känna mig som en skapare. Först skapar jag en matris och sedan skriver jag ut. Kopior av bilderna kommer ut under den grafiska pressens vals. Det är upp till mig hur många som skapas. Jag känner att jag kan göra mycket med grafisk press!